Iddefjordkonvensjonen.

Avtaleområdet omfatter Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva opp til utløpet fra Nordre Bullaresjø. Sidevassdrag til Enningdalselva og andre vassdrag som drenerer til Iddefjorden og Svinesund er ikke omfattet. Avtaleområdet avgrenses i vest av en rett linje fra Mørvikens sydspiss til Ketterødsudden.
Bestemmelser om fisket i Svinesund og Iddefjorden.

Tillatte fiskeredskaper
Til fangst av laks og ørret er det bare tillatt å benytte kilenot, stang og håndsnøre. Det er tillatt med høyst to stenger eller håndsnører pr. person og høyst to agn pr. stang eller håndsnøre.Det åpnes ikke for fiske med krokgarn.

Fisketider
Fiske etter laks og ørret med kilenot er kun tillatt i tiden fra og med 16. mai til og med 15. august.
Fiske etter laks og ørret med stang eller håndsnøre er kun tillatt i tiden fra og med 1. april til og med 30. september.

Minstemål
Fisk kan bare fanges dersom den holder følgende minimumsmål målt fra snutespissen til enden av halefinnens ytterste spiss:
- laks 50 centimeter
- ørret 40 centimeter


Utkastingsplikt
Laks og ørret som er fanget med redskap som er ulovlig til fangst av slik fisk eller utenfor lovlig fisketid for denne, eller som er under minstemålet skal straks slippes ut i vannet igjen. Utkastingsplikten gjelder også om fisken er død.

 


Fiske med stang og håndsnøre fra land er tillatt hele året, men ikke nærmere enn 100 m fra utløpet av sjøørretbekker.

I Iddefjorden kan man kun fiske sjøørret og laks fra 1.april-30.september

Sjøørret og laks fanget på ulovlig redskap, utenom lovlig fisketid, eller under minstemål skal straks kastes ut igjen.

MINSTEMÅL I NORGE:

Torsk 40cm

Sjøørret 35cm (Iddefjorden 40cm)

Makrell 30cm

Sei 40cm

Hvitting 32cm

Laks 35cm (Iddefjorden/Enningdalselva/Tista 50cm)

MÅLING AV FISK

(1) Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.

(2) Pigghå skal måles fra snutespissen til bakerste kant av den øverste haleflik.

(3) Hummer og sjøkreps skal måles fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.

(4) Reker skal måles fra forkant av øyet til bakre kant av halen.

(5) Krabbe skal måles over skallets største bredde.

(6) Haneskjell skal måles som lengste lengde fra skallhengsel til motsatt skallkant.

(7) Stort kamskjell skal måles over skallets lengste lengde.

(8) Kongekrabbe skal måles fra indre ende av øyehulen til innbuktning i bakkant midt på ryggskjoldet.

(9) Reker, sjøkreps og hummer kan uten hinder av § 43 nr. 27, 28 og 32 også måles ved å måle carapaxlengden. Carapaxlengden for reker (1,5 cm), sjøkreps (4 cm) og hummer (9 cm) skal måles fra bakerste ende av øyehulen til bakerste kant av carapax målt midt oppe på ryggen.