Fiskevann

Idd og Enningdalen Fiskeadministrasjon / AJFF Halden:

Store Erte NB! Gratis fiske f.o.m 2006 Kartblad: Aspern 2013 III  

Ørsjøen Årskort  kr. 100,00 Kartblad: Kornsjø 2012 IV Tiden 1.jan til 31. des
  Garnkort kr. 200,00    
  Ukekort  kr. 50,00    
  Gjestekort  kr. 200,00    
  Tillegsinfo: Garnkort gjelder for maks. 4 garn á 25m. Garna skal merkes med navn. Gjestekort gjelder for de som kortinnehaver har med seg på fisketur.

Berbyvanna: Sesongkort  kr. 150,00 Kartblad: Kornsjø 2012 IV Tiden 1.apr til 15.sep
  Ukekort       kr. 75,00    
Svarttjern, Tatertjern, Kutjern, Trolldalsvann, Stutøye, Berby-langevann, Hestetjern, Otertjern, Svarthull-tjerna

Ankerfjella: Årskort   kr. 150,00 Kartblad: Aspern 2013 III Tiden 1. jan. til 31. des.
  Ukekort   kr. 75,00    

Mørtevann, Øvre- og Nedre Sørvann, Angertjern, Elgtjern, Langetjern, Trettertjern og

Bjellåstjern.


Kirkevannet Sesongkort: kr. 200,00 Kartblad: Kornsjø  2012 IV Tiden 16.mai til 15.aug.
  Ukekort     : kr. 70,00   Samme tid som Berbyel.
  Døgnkort  : kr. 35,00    
       

Generelle fiskeregler:

Det er tillatt å fiske med mark, flue, sluk og wobler. Kun en stang pr. fisker. Kortet kan ikke overdras til andre. Ståsnøre er ikke tillatt. Bekker er fredet hele året.

Ørret under minstemålet på 25 cm skal så vidt mulig settes uskadet tilbake i vannet. Fisken måles fra snutespiss til midterste strålen på halefinnen.

 • Iddefjorden

  Iddefjorden er østfolds fiskemekka, og strekker seg fra Mørvika og helt inn til Bakke/Enningdalselven. Båtramper ved sauøya i sentrum, isebakke og i sponvika. Hele fjorden byr på flott natur, og gode muligheter for fisk. Spesielt sjøørret trives godt i hele fjorden, og det blir tatt flere eksemplarer opp mot 3-4 kilo hvert år. Også havabbor, sei, lyr og torsk er det gode muligheter for å få. Utover sommeren kommer så klart makrellen innover fjorden, og kan by på fantastisk fiske for hele familien. Også sild, hvitting, abbor, vederbuk og sik trives godt. Knurr, fjesing, lange, kveite, berggylte og laks er arter som blir tatt med stang hvert år.

 • Lakseelver

  Halden kommune har hele 2 stk lakseførende elver, som begge renner ut i Iddefjorden. Enningdalselven og Tista. Enningdalselven er en flott skogselv, og nedre del heter berbyelva. Det taes godt med stor laks, og også østfoldrekorden er fra nettopp her.
  Tista elv er halden byelv, som renner fra femsjøen, gjennom sentrum og ut i Iddefjorden. Dette er en elv under oppbygging, men også her er det gode muligheter for fast fisk. Fiskekort til begge elvene fåes kjøpt hos Gilstedt v/parken. For mer info se Arbeidernes jeger og fiskerforening sine sider på www.ajffhalden.no

 • Ferskvann/Tjern

  *Femsjøen er nedre sjø av Haldenvassdraget, som renner ut i elven Tista og videre ut i Iddefjorden. Mange sportsfiskere fisker etter gjedde fra båt her, og det er store muligheter for fast fisk. Det blir tatt flere eksemplarer på over 10 kg hvert år. Også på isen fiskes det godt på femsjøen, da gjerne etter gjedde, abbor og lake. Det er også stor ørret i sjøen, men ikke så mye. Det er gratis båtrampe med god adkomst rett ved der turisten legger til kai, i tistedal.

  *Rokkevannet, er ett flott lite vann rett nord for rokke bedehus. Gode muligheter for mort, abbor, gjedde osv her. De fleste fisker på rokkevannet etter gjedde og abbor på isen, men også om sommeren er rokkevannet ett lett tilgjengelig og flott fiskevann.